Tổng hợp các cách kết hợp 2 cột trong Power BI

hexasync how to combine two columns in power bi 2 ways explained zebra bi

Kết hợp 2 cột trong Power BI có thể là một kỹ thuật hữu ích để đơn giản hóa dữ liệu của bạn và giúp dữ liệu dễ truy cập hơn. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn đầy đủ về cách kết hợp hiệu quả hai cột trong Power BI. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ từ việc tìm hiểu nhu cầu kết hợp 2 cột cho đến các phương pháp hay nhất và khắc phục các sự cố thường gặp. Nếu bạn muốn kết hợp 2 cột trong Power BI, bài viết này là dành cho bạn.

Tại sao cần phải kết hợp 2 cột trong Power BI?

Việc kết hợp 2 cột trong Power BI là hữu ích khi bạn có dữ liệu liên quan trên nhiều cột và muốn gộp chúng lại để làm cho chúng có ý nghĩa hơn. Ví dụ, bạn có thể có tên của khách hàng trong một cột và họ của họ ở một cột khác. Kết hợp 2 cột này sẽ tạo thành một cột mới có họ tên đầy đủ của khách hàng. Nó có thể giúp việc phân tích, sắp xếp hoặc lọc dữ liệu dễ dàng hơn và tạo ra hình ảnh chính xác hơn.

Một tình huống khác trong đó việc kết hợp 2 cột trong Power BI là khi dữ liệu được chia thành nhiều cột mà bạn muốn sử dụng làm mã định danh duy nhất. Ví dụ: bạn có thể có tên sản phẩm trong một cột và SKU (đơn vị lưu kho) của sản phẩm trong cột khác. Việc kết hợp 2 cột này sẽ tạo ra một cột mới có mã nhận dạng duy nhất cho từng sản phẩm, nó có thể được sử dụng để theo dõi hàng tồn kho, doanh số bán hàng và các số liệu khác. Điều này có thể giúp bạn hiểu tốt hơn về doanh nghiệp của mình và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Ngoài các tình huống được thảo luận ở trên, việc kết hợp các cột trong Power BI chủ yếu được sử dụng cho các loại dữ liệu khác ngoài các con số. Khi xử lý dữ liệu số, bạn có thể sẽ sử dụng thước đo tính toán để thao tác và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

Có một số phương thức để kết hợp 2 cột trong Power BI, mỗi cột có cách tiếp cận riêng:

1. Power Query: công cụ ETL (Trích xuất, Chuyển đổi, Tải) của Power BI. Nó cung cấp một số chức năng có thể được sử dụng để kết hợp các cột, chẳng hạn như ‘Columns from Example’ và chức năng ‘Custom column’’. Các chức năng này đặc biệt tiện dụng khi bạn muốn hợp nhất các cột dựa trên các mẫu cụ thể hoặc tạo các cột mới bằng cách sử dụng dữ liệu từ các cột hiện có.

2. Formula Editor (Trình chỉnh sửa công thức): Sử dụng Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX), ngôn ngữ công thức cho phép người dùng xác định các phép tính tùy chỉnh cho các cột và thước đo được tính toán. DAX bao gồm các hàm như CONCATENATE và COMBINE VALUES có thể hợp nhất hai cột.

Hàm CONCATENATE nối hai hoặc nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi văn bản, trong khi hàm COMBINE VALUES có thể kết hợp các giá trị văn bản bằng dấu phân cách.

Mỗi phương thức cung cấp các tính năng riêng và được chọn dựa trên các yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu của bạn. Bằng cách nắm vững các kỹ thuật này, bạn có thể làm cho dữ liệu của mình có tổ chức hơn, dễ truy cập hơn và dễ phân tích hơn, cuối cùng cho phép bạn đưa ra quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn cho doanh nghiệp của mình.

Hướng dẫn từng bước để kết hợp 2 cột trong Power BI

Bây giờ chúng ta đã hiểu nhu cầu kết hợp 2 cột, hãy thực hiện hướng dẫn từng bước.

Kết hợp 2 cột Bằng Power Query Editor

Bước 1: Tải tập dữ liệu của bạn trong Power BI: 

Đầu tiên là nhập dữ liệu của bạn vào Power BI. Bạn có thể thực hiện nó bằng cách nhấp vào ‘Trang chủ’ trên thanh công cụ và chọn ‘Nhận dữ liệu’. Duyệt qua vị trí tệp của bạn, chọn tệp và nhấp vào ‘Mở’.

Bước 2: Truy cập Power Query Editor: 

Mở Tab Dữ liệu ở phía bên phải giao diện Power BI sau khi dữ liệu của bạn được tải. Nhấp chuột phải vào tập dữ liệu và chọn ‘Chỉnh sửa truy vấn’ để khởi động Power Query Editor.

Truy cập Power Query Editor

Bước 3: Chọn các cột để hợp nhất: 

Trong cửa sổ Power Query Editor, chọn các cột bạn muốn hợp nhất bằng cách nhấn ‘Control’ trên bàn phím và nhấp vào các cột mong muốn. Sau khi các cột được chọn, chuyển hướng đến thẻ ‘Thêm Cột’ trên thanh công cụ và chọn “Column From Examples”.

Chọn các cột để hợp nhất

Bước 4: Nhập kết quả mong muốn: 

Trong cột mới có nhãn “Cột 1”, bạn phải nhập ví dụ về kết quả mong muốn của mình. Điều này hướng dẫn Power BI về cách kết hợp các cột. Bạn có thể đổi tên cột mới bằng cách nhấp đúp vào tiêu đề cột và nhập tên mới.

Nhập kết quả mong muốn

Bước 5: Tạo Cột Kết hợp: 

Nhấp vào ‘OK’ sau khi nhập kết quả mong muốn của bạn. Power BI khi đó sẽ tạo cột kết hợp mới theo ví dụ bạn đã cung cấp.

Tạo Cột Kết hợp

Bước 6: Loại bỏ các cột dư thừa: 

Nếu các cột ban đầu dùng để tạo cột kết hợp mới không còn cần thiết nữa thì bạn có thể loại bỏ chúng để tránh tình trạng dư thừa. Chọn các cột và sử dụng chức năng ‘Remove Column’ khỏi thẻ ‘Trang chủ’ trên thanh công cụ.

Quá trình này cho phép bạn tạo các cấu trúc dữ liệu có ý nghĩa từ các cột riêng biệt trong tập dữ liệu của mình, làm các tác vụ phân tích dữ liệu trong Power BI trở nên hiệu quả và chính xác hơn. Hãy nhớ rằng việc kết hợp 2 cột trong Power BI là một phương pháp phổ biến trong các tác vụ chuyển đổi dữ liệu và đóng vai trò quan trọng trong việc lập mô hình và báo cáo dữ liệu.

Kết hợp 2 cột bằng trình chỉnh sửa công thức

Bây giờ, chúng ta sẽ kết hợp 2 cột trong Power BI bằng Trình chỉnh sửa công thức và hàm DAX CONCATENATE. Phương thức này đặc biệt hữu ích cho việc kết hợp các văn bản dài.

Bước 1: Tải tập dữ liệu của bạn trong Power BI và truy cập chế độ xem dữ liệu: 

Giống như trên, bạn bắt đầu nhập dữ liệu của mình vào Power BI. Sau khi tải thành công tập dữ liệu của bạn, hãy chuyển hướng đến ‘Chế độ xem dữ liệu’ bằng cách nhấp vào biểu tượng bảng nằm ở bên trái giao diện Power BI.

Bước 2: Tạo cột mới: 

Trong ‘Chế độ xem dữ liệu’, tìm thẻ ‘Công cụ bảng’ ở đầu giao diện Power BI. Trong thẻ này, chọn ‘Cột mới’. Một ô mới sẽ xuất hiện nơi bạn có thể nhập công thức của mình.

hexasync image 32

Bước 3: Nhập công thức DAX của bạn vào ô cột mới. 

Ví dụ, nếu bạn muốn kết hợp họ và tên của khách hàng thành tên đầy đủ, bạn sẽ sử dụng hàm CONCATENATE và nhập công thức như sau: “Full Name Merged = CONCATENATE(Khách hàng [FirstName]&” “, Khách hàng [Họ])”. Ký hiệu “&” tạo khoảng cách giữa họ và tên. Sau khi nhập công thức của bạn, nhấn ‘Enter’.

hexasync image 33

Power BI sẽ tạo cột kết hợp mới dựa trên công thức bạn cung cấp. Bạn có thể thấy cột mới này trong ‘Chế độ xem dữ liệu’ và sử dụng nó trong báo cáo và trang tổng quan của mình. Phương thức kết hợp các cột này mang lại sự linh hoạt và kiểm soát cao độ đối với việc chuyển đổi dữ liệu của bạn, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ để tạo các phân tích dữ liệu chính xác và sâu sắc.

Điều quan trọng cần lưu ý là thứ tự bạn chọn các cột để kết hợp sẽ ảnh hưởng đến thứ tự của dữ liệu trong cột kết hợp mới. Ví dụ, nếu bạn chọn cột ‘Tên’ và ‘Họ’ và hợp nhất chúng bằng dấu cách làm dấu phân cách thì cột mới sẽ có tên theo sau là họ. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cột ‘Họ’ và ‘Tên’ và hợp nhất chúng bằng dấu cách làm dấu phân cách thì cột mới sẽ có họ theo sau là tên. Vì vậy, việc chọn các cột theo đúng thứ tự là điều quan trọng để có được kết quả như mong muốn.

Tạo cột mới bằng cách kết hợp 2 cột trong Power BI

Việc kết hợp 2 cột trong Power BI có thể tạo một cột mới chứa dữ liệu kết hợp. Cột mới này có thể được sử dụng trong tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi tạo cột mới:

Tên cột dọc:

Chọn tên cho cột mới có ý nghĩa và mô tả được dữ liệu chứa trong đó. Điều này sẽ giúp bạn và những người khác hiểu dữ liệu hơn.

Loại dữ liệu:

Chọn kiểu dữ liệu thích hợp cho cột mới. Điều này sẽ đảm bảo bạn có thể sử dụng cột này trong tính toán và hình ảnh mà không gặp lỗi.

Các phương pháp hay nhất để kết hợp 2 cột trong Power BI

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất cần ghi nhớ khi kết hợp 2 cột trong Power BI:

Xem lại dữ liệu:

Trước khi hợp nhất các cột, hãy xem lại dữ liệu để đảm bảo dữ liệu đúng và chính xác. Việc hợp nhất dữ liệu không chính xác có thể dẫn đến kết quả không chính xác.

Sao lưu dữ liệu:

Luôn sao lưu dữ liệu của bạn trước khi kết hợp các cột. Điều này có thể giúp bạn quay lại dữ liệu gốc nếu có lỗi xảy ra trong quá trình này.

Chọn dấu phân cách cẩn thận:

Khi sử dụng dấu phân cách để hợp nhất các cột, hãy chọn nó một cách cẩn thận. Đảm bảo rằng dấu phân cách không có trong dữ liệu vì điều này có thể gây ra sự cố khi hợp nhất.

Khắc Phục Sự Cố Thường Gặp Khi kết hợp 2 cột Trong Power BI

Dưới đây là một số vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi hợp nhất các cột và giải pháp xử lý chúng:

Vấn đề 1: Lỗi Không Khớp Kiểu Dữ Liệu

Giải pháp: Chuyển đổi các cột thành kiểu dữ liệu tương thích trước khi hợp nhất chúng. Đảm bảo rằng các loại dữ liệu khớp nhau trước khi hợp nhất chúng.

Vấn đề 2: Thiếu dữ liệu

Giải pháp: Xem lại dữ liệu để đảm bảo tất cả các hàng đều có dữ liệu trong các cột đã chọn. Nếu không, bạn có thể sử dụng tùy chọn ‘Thêm cột có điều kiện’ trong Trình soạn thảo Power Query để tạo cột mới có giá trị mặc định.

Trực quan hóa dữ liệu kết hợp với biểu đồ và đồ thị trong Power BI

Bạn có thể tạo hình ảnh để thể hiện dữ liệu sau khi kết hợp 2 cột trong Power BI. Dưới đây là một vài lời khuyên:

Chọn hình ảnh phù hợp:

Chọn hình ảnh phù hợp để thể hiện dữ liệu. Ví dụ: biểu đồ thanh có thể phù hợp để so sánh dữ liệu đã hợp nhất giữa các danh mục.

Sử dụng thông tin chi tiết:

Sử dụng thông tin chi tiết để cung cấp thêm thông tin chi tiết về dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết để hiển thị dữ liệu đã hợp nhất theo danh mục, danh mục phụ và sản phẩm.

Kỹ thuật nâng cao để kết hợp 2 cột trong Power BI

Mặc dù chúng tôi đã đề cập đến việc kết hợp 2 cột trong Power BI, nhưng bạn có thể cần kết hợp nhiều cột để có được kết quả mong muốn. Dưới đây là một số kỹ thuật nâng cao:

Phương pháp 1: Gộp các cột theo từng giai đoạn

Bạn có thể kết hợp 2 cột trong Power BI theo từng giai đoạn bằng cách tạo các cột mới và kết hợp chúng bằng các bước được nêu ở trên. Điều này có thể giúp bạn tùy chỉnh việc hợp nhất và giải quyết các vấn đề về kiểu dữ liệu.

Phương pháp 2: Sử dụng Cột Unpivot ( cột Bỏ xoay)

Bạn có thể sử dụng tùy chọn ‘Unpivot Columns’ trong thảo Power Query Editor để chuyển đổi nhiều cột thành hàng. Bạn có thể hợp nhất các hàng và chuyển chúng trở lại thành cột.

Ví dụ về các trường hợp sử dụng trong thế giới thực để kết hợp 2 cột trong Power BI

Dưới đây là một số ví dụ thực tế trong đó việc kết hợp 2 cột trong Power BI có thể hữu ích:

Ví dụ 1: Kết hợp ngày và giờ

Bạn có thể kết hợp các cột ngày và giờ để tạo một cột mới chứa ngày và giờ cùng nhau. Điều này có thể hữu ích trong các tình huống mà bạn cần kết hợp ngày và giờ để phân tích.

Ví dụ 2: Kết hợp Tên sản phẩm và SKU

Bạn có thể kết hợp cột tên sản phẩm và cột SKU để tạo cột mới chứa tên sản phẩm và SKU cùng nhau. Điều này có thể hữu ích khi xác định sản phẩm theo tên và SKU.

Mẹo và thủ thuật để kết hợp 2 cột hiệu quả trong Power BI

Dưới đây là một số mẹo và thủ thuật để kết hợp 2 cột trong Power BI một cách hiệu quả:

Làm quen với Power Query Editor

Power Query Editor là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn thao tác và làm sạch dữ liệu. Hãy dành một ít thời gian làm quen với nó để nâng cao kỹ năng kết hợp 2 cột của bạn.

Các trường hợp phức tạp hơn, bạn có thể cần thêm Cột tùy chỉnh. Như bạn có thể thấy, tùy chọn này yêu cầu bạn thêm công thức. Ngôn ngữ công thức được sử dụng trong Power Query Editor được gọi là M và rất mạnh mẽ. Đi đến thẻ Thêm cột và chọn Cột tùy chỉnh.

kết hợp 2 cột trong Power BI

Đôi khi bạn cần tách các cột trước rồi mới kết hợp các cột theo cách khác. Đọc cách thực hiện trong bài viết Cơ sở kiến thức về Power Query Editor của chúng tôi.

Phần kết luận

Kết hợp 2 cột trong Power BI có thể là một kỹ thuật hữu ích để đơn giản hóa dữ liệu của bạn và làm cho dữ liệu có ý nghĩa hơn. Bằng cách làm theo các bước, phương pháp hay nhất và mẹo được nêu trong bài viết này, bạn có thể kết hợp 2 cột một cách hiệu quả và nhận được nhiều thông tin chi tiết hơn từ dữ liệu của mình. Luôn xem lại và sao lưu dữ liệu của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào và chọn hình ảnh trực quan phù hợp để thể hiện dữ liệu của bạn. Khám phá các kỹ thuật nâng cao của Power BI để kết hợp nhiều cột và nâng cao khả năng phân tích của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Power Query để chuẩn bị dữ liệu vì nó thúc đẩy tập dữ liệu được tổ chức tốt giúp nâng cao khả năng phân tích Power BI. Hơn nữa, dữ liệu được chuẩn bị thông qua Power Query có xu hướng nâng cao hiệu suất báo cáo của bạn, mang lại lợi thế so với việc chỉ dựa vào DAX.

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents