Cập nhật lần cuối: 18 tháng 03 năm 2022

Chính sách hỗ trợ này (“Chính sách” này) là một hợp đồng pháp lý (giữa “khách hàng” hoặc “thuộc về khách hàng”), giúp quý khách nhận Dịch vụ Hỗ trợ từ Beehexa Corp, địa chỉ đăng ký 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Beehexa” hoặc “Công ty”).

Beehexa nhận yêu cầu hỗ trợ qua email gửi đến hello@beehexa.com hoặc team@beehexa.com

Thỏa thuận mức dịch vụ (SLAs)

Bộ phận hỗ trợ của Beehexa làm việc với các Mức độ nghiêm trọng (Severity Levels) dựa trên sự ảnh hưởng của một vấn đề nhất định tác động đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Mức độ nghiêm trọng trên “Phiếu hỗ trợ” sẽ do khách hàng chọn khi mở phiếu, điều này sẽ phản ánh tác động kinh doanh của vấn đề. Tất cả dựa vào định nghĩa dưới đây. Bộ phận Hỗ trợ của Beehexa có quyền đặt câu hỏi hợp lý cho khách hàng về mức độ nghiêm trọng họ đã chọn và hỗ trợ giảm mức độ nghiêm trọng nói trên trong quá trình của phiếu.

Mức độ nghiêm trọngMô tả
Khẩn cấp (cao nhất)Mất hoàn toàn dịch vụ; Một tính năng quan trọng hoàn toàn không khả dụng và không có giải pháp thay thế. Nó không bao gồm các vấn đề phát triển hoặc các vấn đề trong môi trường thử nghiệm.
Quan trọngMất một phần dịch vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp và không có cách giải quyết.
Trung bìnhMất dịch vụ ở mức độ nhẹ. Kết quả là gây ra sự bất tiện, có thể yêu cầu một giải pháp thay thế tạm thời.
Thấp(Thấp nhất)Không mất dịch vụ. Kết quả không gây trở ngại cho hoạt động của phần mềm 

Phản hồi đầu tiên tương ứng “Phiếu hỗ trợ” của khách hàng sẽ được bộ phận hỗ trợ của Beehexa thực hiện dựa theo bảng bên dưới.

Mức độ nghiêm trọngCấp độ 1Cấp độ 2Cấp độ 3
Tất cả khách hàngKhách hàng chuyên nghiệp
Khẩn cấp(Cao nhất)4 giờ làm việc 2 giờ làm việc2 tiếng1 tiéng
Quan trọng8 giờ làm việc4 giờ làm việc4 tiếng2 tiếng
Trung bình2 ngày làm việc 
Thấp5 ngày làm việc

Sau phản hồi đầu tiên, bộ phận Hỗ trợ của Beehexa sẽ xử lý từng yêu cầu theo mức độ nghiêm trọng tại thời điểm đó nhằm hướng tới giải pháp. Tùy thuộc vào cấp độ hỗ trợ của khách hàng, bất cứ khi nào có thể, Beehexa sẽ cố gắng cung cấp:

Mức độ nghiêm trọngCấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3
Khẩn cấp (Cao nhất)Tiếp tục xử lí trong suốt thời gian làm việc của khách hàng.Cập nhật trạng thái 2 lần mỗi ngày làm việc.Tiếp tục 24×7
Cập nhật trạng thái dựa theo lần phản hồi đầu tiên  
Quan trọngCập nhật trạng thái mỗi ngày cuối giờ làm việc Cập nhật trạng thái 8 tiếng 1 lần
Trung bìnhCập nhật 2 tuần 1 lần
ThấpCập nhật 4 tuần 1 lần

Các khái niệm được sử dụng trong Chính sách này

Bạn sẽ thấy từ “Dịch vụ” xuất hiện rất nhiều trên trang này. Nó đề cập đến tất cả các trang web của Beehexa hoặc do Beehexa điều hành và nhiều website liên quan, tên miền phụ, các trang, cũng như mọi dịch vụ đám mây do Beehexa điều hành. Chúng tôi có thể liệt kê một số các dịch vụ như:

Danh sách các tài liệu tải về