Cập nhật lần cuối: 18 tháng 04 năm 2022

Sứ mệnh của chúng tôi – Beehexa chính là giúp quý khách tự động hóa doanh nghiệp của mình. Để làm được điều này, Beehexa cần bảo đảm các sản phẩm và dịch vụ hoạt động trơn tru, nhanh chóng và tập trung. Chính vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ bạn – những khách hàng của Beehexa. Đồng thời, các khách hàng không được lạm dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc sử dụng chúng sai mục đích.

Nhằm quy định rõ ràng về “lạm dụng” hoặc “sử dụng sai mục đích” là gì cũng như phát hiện những vi phạm đó và xử lí phù hợp, chúng tôi đã thành lập nên “Chính sách sử dụng hợp lệ”. Theo chính sách này, chúng tôi có quyền xóa nội dung không phù hợp với tinh thần của nguyên tắc, ngay cả khi một số thông tin trong đó không bị cấm theo nội dung này. Nói cách khác, nếu bạn có bất cứ hành vi hay có dấu hiệu vi phạm đến nội dung chính sách hoặc những hành vi mang tính chất tương tự, chúng tôi có quyền được xóa bỏ hành động đó.

Bạn sẽ thấy từ “Dịch vụ” xuất hiện rất nhiều trên trang này. Nó đề cập đến tất cả các trang web của Beehexa hoặc do Beehexa điều hành và nhiều website liên quan, tên miền phụ, các trang, cũng như mọi dịch vụ đám mây do Beehexa điều hành. Chúng tôi có thể liệt kê một số các dịch vụ như:

Hãy xem xét và phối hợp cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên những giá trị tuyệt vời. Bạn có thể xem một số tài liệu hợp pháp phần cuối trang.   

Dưới đây là những điều không hợp lệ:

Gây gián đoạn

Những hành vi sai trái

Giao tiếp không phù hợp

Nội dung không phù hợp

Đăng bài, tải lên, chia sẻ, gửi hoặc cung cấp nội dung:

Trong Chính sách sử dụng hợp lệ này, thuật ngữ “Nội dung” có nghĩa là: (1) mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, code, tập lệnh, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, tag, tính năng tương tác hoặc các tài liệu khác mà bạn đăng, tải lên, chia sẻ, gửi hoặc cung cấp theo bất kỳ cách nào khác cho các dịch vụ; (2) bất kỳ tài liệu, nội dung hoặc dữ liệu nào khác mà bạn cung cấp cho Beehexa hoặc sử dụng với “Dịch vụ”.

Đối với việc vi phạm chính sách này

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ điều tra các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm chính sách này và không gây ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục khác của Beehexa, (1) xóa mọi nội dung hoặc sử dụng vi phạm chính sách và/hoặc (2) chấm dứt vĩnh viễn/tạm thời, hoặc đình chỉ tài khoản và quyền truy cập vào Dịch vụ của khách hàng mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Điều này được thực hiện trong trường hợp chúng tôi(theo quyết định riêng của chúng tôi) xác định rằng khách hàng đã vi phạm chính sách này.

Tải tài liệu mới nhất