Trong quá trình khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử, sẽ thường xuyên xảy ra các trường hợp sai xót, không dùng được cần phải tiến hành điều chỉnh hóa đơn điện tử. Vì vậy trước tiên bạn cần nắm rõ các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử, phân biệt rõ các trường hợp cần xóa bỏ hóa đơn hay hủy hóa đơn giúp giảm thiểu các vấn đề trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Phân biệt xóa bỏ hóa đơn và hủy hóa đơn

Xoá bỏ hóa đơn: Là hoá đơn đã in/phát hành bị mất, phải lập biên bản huỷ/điều chỉnh/thu hồi lại.

Huỷ hoá đơn: Là hoá đơn không dùng được, thông thường khi doanh nghiệp sử dụng hoá đơn còn dư khi giải thể, sáp nhập, v.v. .. phải làm biên bản huỷ, có hội đồng, rồi trình cơ quan thuế.

Hủy hóa đơn điện tử

Khi nào thì hủy hóa đơn điện tử

Khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc huỷ bỏ hoá đơn điện tử như sau:  

Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử

Khoản 2 Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định tiêu huỷ hoá đơn của cơ quan, tổ chức nhà nước, hộ, cá nhân kinh doanh như sau: 

Hội đồng tiêu huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo và đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. 

Hồ sơ huỷ hoá đơn  

Hồ sơ huỷ hoá đơn gồm:  

Hồ sơ tiêu huỷ hoá đơn được lưu trữ tại cơ quan, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn.  

Riêng Thông báo kết quả tiêu huỷ hoá đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu và một bản gửi cho chi cục thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu huỷ hoá đơn.

xóa bỏ hóa đơn điện tử
hexasync hddt

Xóa bỏ hóa đơn điện tử

Theo Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định về hoá đơn điện tử như sau: Nếu hoá đơn đã lập có sai sót, gửi đến bên mua mà không giao nhận hàng hoá, cung ứng dịch vụ hoặc chưa khai thuế thì doanh nghiệp thực hiện như sau:  

Hướng dẫn xóa hóa đơn điện tử

Dựa vào phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng để thực hiện xóa hóa đơn điện tử. 

Sau khi xóa hóa đơn điện tử bạn phải tiến hành lập và phát hành hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã xóa bỏ. 

Trên đây là toàn bộ nội dung phân biệt xóa bỏ và hủy hóa đơn điện tử. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho mọi người cái nhìn tổng quát và tránh sai xót trong quá trình xử lý các hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *