HexaSync Platform
MỞ RỘNG KẾT NỐI
GỠ RỐI VẬN HÀNH

HexaSync là giải pháp tích hợp dữ liệu đa nền tảng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, giúp đồng bộ dữ liệu hơn 60+ nền tảng ERP, CRM, POS, TMĐT, Bán hàng, Kế toán như Shopee, Tiki, Lazada, Hóa đơn điện tử, Kiotviet, SAPO, Haravan, Shopify,… Thành một thể thống nhất một cách nhanh chóng, chính xác, theo thời gian thực với chi phí hợp lý