Tích hợp phần mềm kế toán với Hóa đơn điện tử, ERP, POS, CRM...

Kế toán là công việc đặc thù đòi hỏi luôn phải tập trung dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu. Tuy nhiên, bộ phận kế toán khá vất vả vì thường phải sử dụng nhiều loại phần mềm khác nhau, thông tin thiếu nhất quán, đồng bộ. HexaSync là giải pháp kết nối phần mềm kế toán Misa, Fast, Bravo, KiotViet, iPOS với hóa đơn điện tử như iHoadon, Easy invoice, Einvoice, Meinvoice, Viettel, Bkav, VNPT, phần mềm ERP, CRM, HRM, chữ ký số,  nhanh chóng, tin cậy, giá rẻ.

KẾ TOÁN.png

Demo tích hợp bằng HexaSync