NGÀY CẬP NHẬT CUỐI: 15/02/2022

Trong Chính sách Cookie này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách Công ty Cổ phần Beehexa (sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) sẽ thực hiện để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân và bảo vệ quyền của khách truy cập và người dùng trang web (sau đây gọi là “Khách truy cập”, “Bạn”) trong khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi (beehexa.com, partner.beehexa.com, app.hexasync.com, docs.hexasync.com, hexasync.vn) (sau đây gọi là “Trang web ”) và nội dung trên đó. 

Cookie là gì?

Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn để kích hoạt các tính năng và chức năng Trang web của chúng tôi. Ví dụ: cookie có thể cho phép chúng tôi xác định thiết bị của bạn và đảm bảo quyền truy cập của bạn vào Trang web. Cookie cũng cho phép Trang web ghi nhớ thông tin về hoạt động duyệt web của bạn trên Trang web trong một thời gian và nhận ra bạn vào lần tiếp theo khi bạn truy cập Trang web. Tất cả điều này cho phép chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội sử dụng Trang web một cách thoải mái và làm cho Trang web trở nên thân thiện hơn với người dùng.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích chính sau:

Chúng tôi sử dụng cookie nào?

Mỗi lần bạn truy cập Trang web của chúng tôi, các cookie dài hạn (liên tục) có thể được tạo, sẽ ở trong trình duyệt của bạn sau khi bạn đăng ký và sẽ được chúng tôi đọc khi bạn quay lại Trang web của chúng tôi và không bị xóa sau khi bạn duyệt xong Trang web của chúng tôi và cookie (phiên) ngắn hạn, sẽ hết hạn hoặc bị xóa sau khi bạn duyệt xong Trang web của chúng tôi (tức là chúng thường tồn tại trong lần truy cập hiện tại vào Trang web hoặc phiên duyệt web của chúng tôi).

Cookie mà Công ty sử dụng:

Cookie của bên thứ ba:

Làm cách nào để từ chối hoặc chặn cookie?

Nhiều trình duyệt web được thiết lập để chúng tự động chấp nhận tất cả các cookie.

Bạn có thể từ chối và ưu tiên loại cookie nào bạn cho phép bằng cách chọn cookie đó trong Biểu ngữ chấp thuận cookie của chúng tôi. Ngoài ra, tất cả các cookie sẽ được đặt nếu bạn chấp nhận tất cả bằng cách nhấp vào “Chấp nhận tất cả” trên Biểu ngữ chấp thuận cookie của chúng tôi.

Khách truy cập có thể tùy ý quản lý, chặn hoặc xóa cookie nếu cài đặt của trình duyệt hoặc thiết bị của họ cho phép họ làm như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối hoặc chặn cookie hoặc các công nghệ tương tự khác, một số chức năng của Trang web có thể không truy cập được đối với bạn hoặc chúng có thể không hoạt động bình thường.

Chúng tôi lưu ý bạn rằng các cookie cần thiết rất quan trọng đối với hoạt động của Trang web của chúng tôi và trong trường hợp bạn phản đối, một số tính năng của Trang web có thể không hoạt động hoặc có thể không hoạt động bình thường.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả dữ liệu về bạn, như được thu thập và xử lý với sự trợ giúp của cookie, bằng cách liên hệ với địa chỉ email policy@beehexa.com.

Bạn có thể từ chối Google Analytics mà không ảnh hưởng đến cách bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc chọn không bị Google Analytics theo dõi trên tất cả các trang web bạn sử dụng, hãy truy cập trang Google này: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách xóa cookie cũng như các thông tin hữu ích khác liên quan đến việc sử dụng cookie trên trang web https://www.allaboutcookies.org/.

Chúng tôi có cập nhật Chính sách cookie không?

Chính sách Cookie này có thể được chúng tôi cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các bản cập nhật bằng cách cung cấp phiên bản mới của Chính sách cookie. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập định kỳ vào các Trang web của chúng tôi, nơi bạn sẽ luôn tìm thấy phiên bản mới nhất của Chính sách Cookie này.