chính sách quyền riêng tư của HexaSync

NGÀY CẬP NHẬT CUỐI:  19 tháng 09 năm 2023

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy Công ty Cổ phần Beehexa tại số 71 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ được cập nhật ngày 19 tháng 09 năm 2023), đã tạo Chính sách Bảo mật (“Chính sách”) sau đây để cho bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi (www.beehexa.com, beehexa.com, partner.beehexa.com, app-az.hexasync.com, hexasync.vn) (“Trang web”), tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó và cách thức chúng tôi thu thập thông tin đó như thế nào.

Các thuật ngữ “Bạn”, “Doanh nghiệp”, “Của bạn” và “Người dùng” đề cập đến thực thể/cá nhân/tổ chức sử dụng Trang web của chúng tôi.

Khi Chính sách này đề cập đến “Chúng tôi”, và “Của chúng tôi” thì có nghĩa là Công ty  cũng như các công ty con và chi nhánh của nó.

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi .

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@beehexa.com.

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi thu thập thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin này là cần thiết để thực hiện đầy đủ thỏa thuận hợp đồng giữa Bạn và chúng tôi. Điều này phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

 • Thông tin đăng ký tài khoản . Khi Bạn tạo tài khoản, chúng tôi yêu cầu Bạn cung cấp thông tin đăng ký, chẳng hạn như Email, Tên, Họ, Điện thoại, Tên người dùng, Mật khẩu, Số cá nhân, Địa chỉ.
 • Liên lạc, Trò chuyện, Nhắn tin . Khi bạn liên lạc với chúng tôi qua email hoặc bất kỳ cách nào khác, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về liên lạc của bạn và bất kỳ thông tin nào Bạn chọn cung cấp hoặc tiết lộ. Để trả lời yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể truy cập thông tin được cung cấp qua email, trò chuyện, lịch sử mua hàng, v.v.
 • Thông tin thanh toán . Để đặt hàng và sử dụng các tính năng của Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin tài chính nhất định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý thanh toán. Chúng tôi thu thập số thẻ Tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, Loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, Ngày hết hạn của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, Địa chỉ thanh toán, Mã số thuế, Tên và họ.
 • Thông tin đăng nhập . Chúng tôi thu thập thông tin Đăng nhập nếu Bạn đang đăng nhập vào tài khoản của chúng tôi bằng Dữ liệu xác thực.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của bạn, về cách bạn hành động trên Trang web của chúng tôi, các dịch vụ Bạn sử dụng và cách Bạn sử dụng chúng.

Thông tin này là cần thiết để thực hiện đầy đủ hợp đồng giữa Bạn và chúng tôi, để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc có thể cung cấp và cải thiện các chức năng của Trang web.

 • Dữ liệu nhật ký và thông tin thiết bị . Chúng tôi tự động thu thập dữ liệu nhật ký và thông tin thiết bị khi bạn truy cập và sử dụng Trang web, ngay cả khi bạn chưa tạo Tài khoản hoặc đăng nhập. Thông tin đó bao gồm, trong số những thông tin khác: địa chỉ giao thức Internet (IP), loại Trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet ( ISP), Trang giới thiệu/thoát, Hệ điều hành, Dấu ngày/giờ, Dữ liệu dòng nhấp chuột.
 • Công nghệ theo dõi và Cookies . Chúng tôi sử dụng Cookies, Beacons, Tags, mã CI (theo dõi nhấp chuột), ISC (theo dõi nguồn), ITC (mã theo dõi mặt hàng), kiểu điện thoại, ID thiết bị, số khách hàng. Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về hệ điều hành của thiết bị.
 • Dữ liệu vị trí địa lý . Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí gần đúng của bạn như được xác định bởi dữ liệu như địa chỉ IP của bạn để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng được cải thiện. Dữ liệu đó chỉ có thể được thu thập khi bạn truy cập Trang web bằng thiết bị của mình.
 • Thông tin sử dụng . Chúng tôi sử dụng một công cụ có tên là “Google Analytics” để thu thập thông tin về các tương tác của bạn với Trang web (những trang bạn truy cập, chẳng hạn như các trang hoặc nội dung bạn xem, tìm kiếm của bạn cho Danh sách, đặt chỗ bạn đã thực hiện và các hành động khác trên Trang web. Do đó, Google, Inc. đặt một cookie vĩnh viễn trên trình duyệt web của bạn để xác định bạn là người dùng duy nhất vào lần tiếp theo bạn truy cập Trang web này). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [Google]( https://policies.google.com/privacy ).
 • Thông tin cá nhân có sẵn công khai.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu chung.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web của mình vì một số lý do, bao gồm:

 • Xác định người dùng
 • Tạo tài khoản
 • Tạo ra môi trường đáng tin cậy
 • Tạo số liệu thống kê và phân tích thị trường
 • Duy trì kết nối
 • Tùy chỉnh tiếp thị
 • Gửi thông tin thanh toán
 • Quản lý đơn đặt hàng của người dùng
 • Liên hệ với người dùng
 • Cải thiện dịch vụ
 • Đảm bảo an toàn dữ liệu và ngăn chặn gian lận
 • Tuân thủ pháp luật hiện hành
 • Yêu cầu phản hồi
 • Đăng lời chứng thực
 • Cung cấp hỗ trợ

Thông thường, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi chúng tôi được bạn đồng ý làm như vậy, khi chúng tôi cần thông tin cá nhân để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc khi việc xử lý là vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Marketing trực tiếp

Chúng tôi có thể sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp của bạn để tiếp thị trực tiếp. Các ưu đãi tiếp thị trực tiếp này, tùy thuộc vào sở thích của bạn, có thể được cá nhân hóa có tính đến bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: vị trí, thông tin hồ sơ mạng xã hội, v.v.) hoặc chúng tôi đã thu thập hoặc tạo từ các nguồn khác như được mô tả bên dưới.

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý tiếp thị trực tiếp và từ chối nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể thực hiện tùy chọn đó bất cứ lúc nào bạn muốn bằng cách cập nhật tùy chọn trong tài khoản của mình, làm theo hướng dẫn để hủy đăng ký trong email đã nhận, gửi email đến unsubscribe@beehexa.com , nhấp vào liên kết cho mục đích đó ở cuối e-mail của chúng tôi với các bản tin.

Cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ của mình:

 • Công ty lập hóa đơn và thanh toánPayPal
 • Nhà cung cấp nền tảng truyền thôngLiveChat
 • Phân tíchGoogle Analytics
 • Bình luận & Diễn đàn Bình luận Facebook
 • Nền tảng nhắm mục tiêu lại Tiếp thị lại Quảng cáo Google
 • Công ty sao lưu và bảo mậtGoogle Drive Backup
 • Công ty lập hóa đơn và thanh toánStripe
 • Nền tảng nhắm mục tiêu lại Đối tượng tùy chỉnh của Facebook
 • Truyền thông xã hội và quảng cáoGoogle AdSense
 • Nhà cung cấp nền tảng giao tiếp Facebook Customer Chat

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba:

 • theo yêu cầu của pháp luật hoặc yêu cầu quy định, lệnh của tòa án hoặc ủy quyền tư pháp khác;
 • để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm cả các mục đích đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật;
 • liên quan đến việc bán, chuyển nhượng, sáp nhập, phá sản, tái cơ cấu hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;
 • để bảo vệ hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của bên thứ ba; (e) để điều tra bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • và để bảo vệ lợi ích sống còn của một cá nhân.

Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ trên máy tính khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện Trang web của mình và giúp sử dụng dễ dàng hơn. Cookie cho phép chúng tôi nhận ra người dùng và tránh các yêu cầu lặp lại đối với cùng một thông tin.

Vui lòng kiểm tra [Chính sách cookie](https://www.beehexa.com/legal/beehexa-cookie-policy/) của chúng tôi để tìm thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách xóa cookie cũng như các thông tin hữu ích khác liên quan đến việc sử dụng cookie trên trang web https://www.allaboutcookies.org/.

Thông tin nhạy cảm

Chúng tôi không thu thập thông tin nhạy cảm như quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến khuynh hướng tình dục.

Vui lòng không gửi, tải lên hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào và liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ bên dưới nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có thông tin đó. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng có thể chứa dữ liệu nhạy cảm.

Thông tin thanh toán

Để đặt hàng và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin tài chính nhất định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý thanh toán. Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi mà việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của họ. Tất cả dữ liệu thanh toán được lưu trữ bởi Authorize.net, PayPal.com, Stripe.com. Bạn có thể tìm thấy (các) liên kết chính sách quyền riêng tư của họ tại đây: [https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html](https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html) [https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full](https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full) [https://stripe.com /privacy](https://stripe.com/privacy).

Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể có liên kết đến các trang web khác. Vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư của họ để tìm hiểu thêm về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì chúng tôi không kiểm soát chính sách và thực tiễn xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

Lưu trữ

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và nếu cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho bạn, trừ khi luật pháp hoặc quy định yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn.

Bảo mật

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi, bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục. Trong số những thứ khác, chúng tôi thường xuyên theo dõi các hệ thống của mình để biết các lỗ hổng và các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Bất kể chúng tôi đã thực hiện các biện pháp và nỗ lực như thế nào, việc truyền thông tin qua Internet, email hoặc tin nhắn văn bản không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không đảm bảo sự bảo vệ và bảo mật tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ Nội dung người dùng nào khác mà bạn tải lên, xuất bản hoặc chia sẻ với chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác.

Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn tránh cung cấp cho chúng tôi hoặc bất kỳ ai bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn tin rằng việc tiết lộ thông tin đó có thể gây ra tổn hại đáng kể hoặc không thể khắc phục được cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@beehexa.com.

Quyền lợi của bạn

Bạn được hưởng nhiều quyền liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Các quyền đó là:

 • Quyền truy cập thông tin chúng tôi có về bạn. Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi thu thập, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.
 • Quyền cải chính thông tin không chính xác về bạn. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.
 • Quyền phản đối việc xử lý. Khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • Quyền khiếu nại. Bạn có thể đặt câu hỏi hoặc khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia tại quốc gia cư trú của bạn trong trường hợp quyền của bạn có thể bị vi phạm. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng đạt được giải pháp hòa bình cho tranh chấp có thể xảy ra bằng cách liên hệ với chúng tôi trước.
 • Quyền xóa mọi dữ liệu liên quan đến bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu ngay lập tức vì những lý do chính đáng, chẳng hạn như khi dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập hoặc khi dữ liệu đã được xử lý bất hợp pháp.

Áp dụng chính sách

Chính sách của chúng tôi không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm các sản phẩm hoặc trang web có thể hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm, các trang web có thể bao gồm dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác được liên kết từ Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Sửa đổi

Chính sách của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách nào trên Trang web của mình và nếu những thay đổi đó là quan trọng, chúng tôi có thể xem xét cung cấp thông báo rõ ràng hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo qua email về các thay đổi Chính sách).

Chấp nhận Chính sách này

Chúng tôi giả định rằng tất cả Người dùng của Trang web này đã đọc kỹ tài liệu này và đồng ý với nội dung của nó. Nếu ai đó không đồng ý với Chính sách này, họ không nên sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách của mình bất cứ lúc nào và thông báo bằng cách sử dụng cách thức được nêu trong phần Sửa đổi . Việc tiếp tục sử dụng Trang web này có nghĩa là chấp nhận Chính sách sửa đổi.

Thông tin khác

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dữ liệu chúng tôi thu thập hoặc cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết như đã nêu ở trên.

Danh sách các phiên bản có thể tải xuống