Hướng dẫn kiểm tra cấp quyền của HexaSync trên Shopify

cấp quyền shopify collaborator cho HexaSync

Sau khi cấp quyền collaborators cho đội ngũ HexaSync thông qua email team@beehexa.com để triển khai kết nối và đồng bộ giữa Shopify và Hexasync, khách hàng có thể điều chỉnh quyền cho chúng tôi theo các bước dưới đây.

Bước 1 – Kiểm tra cấp quyền cho HexaSync team

  • Trường hợp khách hàng gửi link store.myshopify.com, HexaSync sẽ yêu cầu đủ quyền và gửi đến khách hàng
  • Trong trường hợp khách hàng chủ động cấp quyền công tác viên, HexaSync sẽ cần có đủ các quyền sau:

Lưu ý: Tuỳ thuộc vào yêu cầu đồng bộ mà các thông tin và thao tác cần được cấp quyền có thể cần hoặc không

Thông tin đồng bộThao tácGhi chú
ProductsView product costBắt buộc đối với đồng bộ sản phẩm
Create and edit productsBắt buộc đối với đồng bộ sản phẩm
Edit product costBắt buộc đối với đồng bộ sản phẩm
Edit product priceBắt buộc đối với đồng bộ sản phẩm
Manage InventoryBỏ qua nếu không đồng bộ tồn kho
Export productsBắt buộc đối với đồng bộ sản phẩm để backup dữ liệu và phục vụ cho mục đích kiểm thử
Delete productsHexaSync không thực hiện thao tác xoá dữ liệu của khách hàng nên không cần cấp quyền
Metaobject DefinitionsCreate and edit definitionsTuỳ thuộc vào nhu cầu đồng bộ
AdministrationsLocationsKhông bắt buộc nếu không cần đồng bộ vị trí địa lý
App DevelopmentsDevelop appsBắt buộc
Enable app developmentBắt buộc
OrdersManage order informationBắt buộc đối với đồng bộ đơn hàng
Edit ordersBắt buộc đối với đồng bộ đơn hàng
Apply discountsBắt buộc đối với đồng bộ đơn hàng
Set payment termsBắt buộc đối với đồng bộ đơn hàng
Export ordersBắt buộc đối với đồng bộ đơn hàng
Mark order as paidTuỳ thuộc vào nhu cầu đồng bộ
Capture paymentTuỳ thuộc vào nhu cầu đồng bộ
Fulfill and shipTuỳ thuộc vào nhu cầu đồng bộ
Return ordersBỏ qua nếu không đồng bộ hoàn, huỷ, đổi trả đơn hàng
Refund ordersBỏ qua nếu không đồng bộ hoàn, huỷ, đổi trả đơn hàng
Cancel ordersBỏ qua nếu không đồng bộ hoàn, huỷ, đổi trả đơn hàng
Draft ordersCreate and edit draft ordersBỏ qua nếu không đồng bộ đơn hàng
Apply discountsBỏ qua nếu không đồng bộ đơn hàng
Charge credit cardBỏ qua nếu không đồng bộ đơn hàng
Mark draft orders as paidBỏ qua nếu không đồng bộ đơn hàng
Export draft ordersBỏ qua nếu không đồng bộ đơn hàng
Delete draft ordersBỏ qua nếu không đồng bộ đơn hàng

Bước 2 – Bổ sung cấp quyền cho HexaSync team

Tuỳ thuộc vào nhu cầu đồng bộ, khách hàng có thể kiểm tra lại quyền đã cấp cho team@beehexa.com và điều chỉnh lại. Thực hiện các thao tác dưới đây để kiểm tra quyền đã cấp.

  • Bước 1: Tại giao diện Shopify chọn Setting
Hướng dẫn kiểm tra cấp quyền của HexaSync trên Shopify - Bổ sung cấp quyền cho HexaSync team
  • Bước 2: Chọn Users and permission → Collaborators→ Collaborator Information → Review Store Permissions
Hướng dẫn kiểm tra cấp quyền của HexaSync trên Shopify - Bổ sung cấp quyền cho HexaSync team
  • Bước 3: Kiểm tra và điều chỉnh các quyền theo bảng ở bước 1
Hướng dẫn kiểm tra cấp quyền của HexaSync trên Shopify - Bổ sung cấp quyền cho HexaSync team

Chỉ cần thực hiện các bước trên, quý khách đã có thể kiểm tra và cập nhật các quyền Colaborator cho đội ngũ Hexasync

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents

Các bài viết liên quan