Hướng Dẫn Báo Giá Nâng Cao Tích Hợp Haravan Sử Dụng HexaSync

hexasync huong dan bao gia tich hop haravan 1

Tích hợp với ERP

Chú ý: Quy ước này có thể dùng cho các ứng dụng phức tạp khác như DMS hoặc các hệ thống ERP, Quản Trị tự phát triển.

Khung giá chuẩn

Hỗ trợ tích hợp lần đầu

  Phí duy trì hàng năm

170.000.000

50.000.000

Các tác vụ đi kèm khung giá chuẩn

  1. Đồng bộ thông tin sản phẩm
    1. Quản lý sản phẩm đơn giản
    2. Sản phẩm có biến thể
  2. Đồng bộ thông tin tồn kho
    1. Chỉ hỗ trợ tối đa 15 kho (warehouse, location, store)
  3. Đồng bộ thông tin đơn hàng một chiều

Các tác vụ nâng cao cần phải thu phí customization một lần

Phát sinh số lượng kho, warehouse cần phải xử lý tồn kho khi đồng bộ

#

Số lượng Kho Tối Đa

Đơn Giá Trên Mỗi Kho (VNĐ)

1

30

5.000.000

2

100

4.000.000

3

Unlimited

3.000.000

Phát sinh nghiệp vụ liên quan đơn hàng

#

Tên Nghiệp Vụ Cần Xử
Lý Đồng Bộ

Phí (VNĐ)

1

Trả Hàng

50.000.000

2

Khuyến Mãi

50.000.000

3

Tích điểm / Loyalty

72.000.000

Phát sinh nghiệp vụ liên quan thông tin sản phẩm

#

Tên Nghiệp Vụ Cần Xử
Lý Đồng Bộ

Phí (VNĐ)

1

Đồng bộ thông tin sản phẩm theo lô

24.000.000

2

Giá sản phẩm đặc biệt theo từng khách hàng

36.000.000

Chú ý chung

Nếu số lượng giao dịch phát sinh rất lớn, sẽ tính toán lại phí bảo trì hàng năm do nhu cầu nâng cấp phần cứng để đảm bảo vận hành của khách hàng

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents