Hướng Dẫn Báo Giá Cơ Bản Tích Hợp Haravan Sử Dụng HexaSync

hexasync huong dan bao gia tich hop haravan 1

Tài Liệu Dành Riêng Cho HARAVAN

Tích hợp với Misa AMIS

Chú ý: Quy ước này có thể dùng cho các ứng dụng khác như Shopify, Nhanh, KiotViet

Khung giá chuẩn

Hỗ trợ tích hợp lần đầu

  Phí duy trì hàng năm

60.000.000

24.000.000

Chú ý: Misa có thể thu phí hỗ trợ API, đội ngũ bán hàng cần hướng dẫn khách hàng kiểm tra kỹ cùng Misa về việc này.

Các tác vụ đi kèm khung giá chuẩn

  1. Đồng bộ thông tin sản phẩm
    1. Quản lý sản phẩm đơn giản
    2. Sản phẩm có biến thể
  2. Đồng bộ thông tin tồn kho
    1. Chỉ hỗ trợ tối đa 7 kho (warehouse, location, store)
  3. Đồng bộ thông tin đơn hàng một chiều

Các tác vụ nâng cao cần phải thu phí customization một lần

Phát sinh số lượng kho, warehouse cần phải xử lý tồn kho khi đồng bộ

#

Số lượng Kho Tối Đa

Đơn Giá Trên Mỗi Kho (VNĐ)

1

30

5.000.000

2

100

4.000.000

3

Unlimited

3.000.000

Phát sinh nghiệp vụ liên quan đơn hàng

#

Tên Nghiệp Vụ Cần Xử
Lý Đồng Bộ

Phí (VNĐ)

1

Trả Hàng

24.000.000

2

Khuyến Mãi

24.000.000

3

Tích điểm / Loyalty

36.000.000

Phát sinh nghiệp vụ liên quan thông tin sản phẩm

#

Tên Nghiệp Vụ Cần Xử
Lý Đồng Bộ

Phí (VNĐ)

1

Đồng bộ thông tin sản phẩm theo lô

12.000.000

2

Giá sản phẩm đặc biệt theo từng khách hàng

16.000.000

Chú ý chung

  • Nếu số lượng giao dịch phát sinh rất lớn, sẽ tính toán lại phí bảo trì hàng năm do nhu cầu nâng cấp phần cứng để đảm bảo vận hành của khách hàng
hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents