Hướng dẫn cách tạo ra một bản báo cáo vận hành trong Power BI

hexasync operational efficiency

Báo cáo vận hành là điều cần thiết để doanh nghiệp có thể hiểu và cải thiện hiệu quả của công ty mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy tầm quan trọng và hướng dẫn tổng quát cách tạo một bản báo cáo vận hành trong Power BI.

Những bản báo cáo vận hành hiệu quả rất có giá trị vì chúng cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin chi tiết về quy trình hoạt động của họ, cho phép họ xác định những nơi cần cải thiện và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Những báo cáo này cho phép các tổ chức tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, hợp lý hóa quy trình làm việc và nâng cao năng suất của tổng thể.

Hiểu được tầm quan trọng của một bản báo cáo vận hành trong Power BI

báo cáo vận hành trong Power BI

Báo cáo vận hành hiệu quả là một bản phân tích toàn diện về các quy trình hoạt động của một tổ chức, nêu bật các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và các số liệu xác định hiệu suất và sự hiệu quả. Qua việc kiểm tra các bản báo cáo này, doanh nghiệp có thể tự xác định được sự hạn chế, khó khăn và cơ hội để cải tiến.

Bản báo cáo vận hành trong Power BI cung cấp cho doanh nghiệp những minh chứng hữu hình về hiệu suất của họ, tạo điều kiện để đưa ra quyết định tối ưu. Bằng cách dựa vào KPI, doanh nghiệp có thể xác định xem các quy trình của họ có phù hợp với mục tiêu chiến lược hay không và thực hiện điều chỉnh dựa trên dữ liệu khi cần thiết.

Hơn nữa, bản báo cáo vận hành cũng đóng một vai trò chính yếu trong việc thúc đẩy văn hóa phát triển liên tục trong một tổ chức. Bằng cách thường xuyên xem xét và phân tích các bản báo cáo này, doanh nghiệp có thể xác định các xu hướng và mô hình kinh doanh, từ đó có thể chỉ ra được các lĩnh vực cần tối ưu hóa hơn. Điều này cho phép họ chủ động giải quyết các vấn đề tiềm ẩn và chủ động thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Power BI là gì? Lợi ích khi tạo báo cáo vận hành trong Power BI

Power BI là một công cụ kinh doanh tính toán thông minh và mạnh mẽ do Microsoft cung cấp. Với giao diện thân thiện cùng những khả năng ưu việt, Power BI cho phép các tổ chức tạo bảng thông tin, báo cáo và tính toán thực tế tương tác để phân tích và trình bày những  dữ liệu phức tạp.

Doanh nghiệp sẽ tận dụng được nhiều lợi thế khi tiến hành tạo báo cáo vận hành trong Power BI. Thứ nhất, nó cung cấp khả năng tích hợp liên kết với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, cho phép doanh nghiệp hợp nhất dữ liệu từ nhiều hệ thống thành một chế độ xem thống nhất và duy nhất. Điều này đảm bảo độ chính xác và nhất quán trong báo cáo.

Thứ hai, với khả năng thiết lập mô hình dữ liệu của Power BI cho phép các tổ chức chuyển đổi từ những dữ liệu thô thành những dữ liệu quan trọng có ý nghĩa. Với các tính năng như định dạng, chọn lọc và chuyển đổi dữ liệu, doanh nghiệp có thể tự thao tác để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của bản báo cáo.

Cuối cùng, Power BI trao quyền cho người dùng, họ có thể tự tạo ra các bản báo cáo sinh động, hấp dẫn người đọc, tạo điều kiện để dễ dàng khám phá và phân tích dữ liệu. Bằng cách tận dụng thư viện biểu đồ trực quan và bảng thông tin chỉnh sửa phong phú của Power BI, mỗi tổ chức có thể trình bày các số liệu về hiệu quả hoạt động của mình một cách hấp dẫn và dễ hiểu.

Hơn nữa, Power BI còn cung cấp các tính năng phân tích dữ liệu nâng cao giúp cải thiện hiệu quả của một bản báo cáo vận hành. Các tổ chức có thể tận dụng các khả năng tích hợp AI của Power BI, chẳng hạn như thuật toán máy và xử lý ngôn ngữ một cách tự nhiên, để có thể hiểu rõ hơn về dữ liệu của họ. Công cụ phân tích nâng cao này giúp doanh nghiệp xác định mẫu, xu hướng và điểm bất thường trong dữ liệu hoạt động của họ, giúp họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa quy trình của mình.

Các thành phần chính của một bản báo cáo vận hành trong Power BI

Một bản báo cáo vận hành trong Power BIb thường bao gồm một số thành phần chính cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất cho tổ chức. Những thành phần này bao gồm:

 • Tổng quan: Phần này cung cấp bản tóm tắt của báo cáo, nêu bật các mục tiêu chính và những nghiên cứu chính.
 • KPI và Số liệu: Các chỉ số và số liệu hiệu suất quan trọng sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động. Chúng có thể bao gồm thời gian chu kỳ, thông lượng, tỉ lệ lỗi và mức sử dụng tài nguyên.
 • Thu thập và tổ chức dữ liệu: Giải thích quy trình thu thập và tổ chức dữ liệu liên quan đến báo cáo. Điều này có thể dẫn đến việc trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chọn lọc và chuyển đổi dữ liệu cũng như đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.
 • Lựa chọn số liệu: Thảo luận về những cân nhắc và phương pháp được sử dụng, chọn ra số liệu phù hợp nhất để đo lường hiệu quả hoạt động. Đảm bảo rằng các số liệu đã chọn phù hợp với mục tiêu và chiến lược của tổ chức.
 • Trực quan hóa: Khám phá các tùy chọn trực quan hóa được dự đoán khác nhau có sẵn trong Power BI để trình bày các số liệu hiệu quả hoạt động một cách hiệu quả. Thảo luận về các kỹ thuật tạo ra các dự đoán có ý nghĩa và có tác động, giúp giải thích các dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Tạo bảng thông tin: Hướng dẫn cho người đọc quy trình xây dựng bảng thông tin tương tác và hoạt  động trong Power BI để cung cấp khả năng giám sát hiệu suất hoạt động theo thời gian thực. Giải thích cách tạo ra các bộ lọc tương tác, bộ phân tích và chức năng truy sâu để cho phép người dùng khám phá các dữ liệu cụ thể và đi sâu vào các số liệu chi tiết.
 • Phân tích nâng cao: Thảo luận về cách các kỹ thuật phân tích nâng cao hoạt động, chẳng hạn như phân tích dự đoán có thể được tận dụng trong Power BI để xác định các mô hình cơ bản và các cơ hội để phát huy tiềm năng.
 • Các chỉ số hiệu suất chính (KPI): Giải thích tầm quan trọng của việc kết hợp các dữ liệu KPI có liên quan vào báo cáo để theo dõi tiến độ, hướng tới các mục tiêu hoạt động. Thảo luận cách xác định, đo lường và phân tích KPI một cách hiệu quả qua việc  sử dụng các chức năng của Power BI.
 • Phân tích dữ liệu: Khám phá việc sử dụng các bộ lọc và bộ cắt để phân tích và khám phá dữ liệu chuyên sâu. Chứng minh việc tận dụng tính năng lập mô hình dữ liệu của Power BI để tạo ra các bộ lọc nhằm phân chia dữ liệu dựa trên các tiêu chí cụ thể.
 • Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu: Thảo luận về vai trò của Power Query, một công cụ chuyển đổi và trích xuất dữ liệu trong việc chuẩn bị và chọn lọc dữ liệu để báo cáo vận hành trong Power BI. Khám phá các kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu thô sang định dạng phù hợp để phân tích.
 • Mô hình hóa dữ liệu: Giải thích tầm quan trọng của mô hình hóa dữ liệu trong báo cáo vận hành và hướng dẫn người đọc quy trình tạo mô hình dữ liệu trong Power BI. Cung cấp thông tin chi tiết về kỹ thuật xử lý các mối quan hệ, hệ thống phân cấp và tính toán nhằm nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của báo cáo.
 • Chức năng truy sâu: Làm nổi bật tầm quan trọng của chức năng truy sâu trong việc khám phá các số liệu hiệu suất chi tiết. Chỉ cho người đọc cách triển khai chức năng truy sâu trong Power BI, cho phép người dùng điều hướng từ các bản tóm tắt cao cấp đến các số liệu hiệu suất chi tiết.
 • Thiết kế thân thiện với người dùng: Giới thiệu các phương pháp hay nhất để thiết kế báo cáo vận hành thân thiện với người dùng, bao gồm điều hướng trực quan, bố cục rõ ràng và hiệu quả màu sắc được sử dụng, phông chữ và hình ảnh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo báo cáo dễ hiểu và cho phép người dùng có được những hiểu biết sâu sắc để có thể thực hiện.
 • Chia sẻ và cộng tác: Giải thích cách Power BI cho phép người dùng chia sẻ báo cáo và cộng tác với các thành viên trong nhóm cũng như giữa các bên liên quan. Thảo luận về các lựa chọn chia sẻ khác nhau, cân nhắc về bảo mật cũng như cách thúc đẩy cộng tác, thảo luận xung quanh các báo cáo hiệu quả hoạt động.
 • Tự động hóa: Khám phá khả năng của Power BI, tự động hóa việc làm mới báo cáo và thông báo. Thảo luận về tầm quan trọng của dữ liệu thời gian thực và cập nhật kịp thời để giám sát hiệu suất hoạt động hiệu quả.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất: Cung cấp một tập hợp các phương pháp hay nhất để tạo thông tin chi tiết hữu ích từ các báo cáo vận hành trong Power BI. Những điều này có thể bao gồm việc thiết lập rõ ràng các mục tiêu, sự tham gia của các bên liên quan, thường xuyên xem xét và hoàn thiện báo cáo cũng như thúc đẩy văn hóa dựa trên những dữ liệu có trong tổ chức.
 • Nghiên cứu điển hình: Trình bày các nghiên cứu điển hình trong thế giới thực và ví dụ về các tổ chức đã triển khai thành công các báo cáo vận hành trong Power BI. Chia sẻ những thách thức, chiến lược và kết quả của họ để truyền cảm hứng cho người đọc và cung cấp những hiểu biết về thực tế.
 • Xử lý sự cố: Cuối cùng, xác định những khó khăn hoặc vấn đề phổ biến mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình triển khai báo cáo vận hành trong Power BI. Đưa ra các mẹo và thủ thuật để khắc phục những thách thức đấy và tối đa hóa hiệu quả của quy trình báo cáo.

Bằng cách xem xét các thành phần chính này và áp dụng những phương pháp tốt nhất, các tổ chức có thể tạo báo cáo vận hành trong Power BI toàn diện và chi tiết. Các báo cáo này thúc đẩy việc đưa ra quyết định dựa trên những dữ liệu, cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, tài nguyên và hiệu suất tổng thể. Để biết thêm cách tạo các báo cáo trong Power BI hãy tham khảo liên kết này.

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents