Các Định Nghĩa Trong HexaSync

Định nghĩa

Mô tả chung

HexaSync

“HexaSync” là phần mềm dưới dạng dịch vụ (“SaaS”) được cung cấp và vận hành bởi Beehexa tại app-az.hexasync.com hoặc app.hexasync.com. HexaSync còn có thể gọi là HexaSync Platform hoặc HexaSync Integration Platform.

HexaSync Profile

“HexaSync Profile” là giải pháp tích hợp được xây dựng trên HexaSync giúp kết nối hai hệ thống phần mềm khác nhau.

HexaSync Account

“HexaSync Account” là tài khoản của Bên Sử dụng Dịch Vụ trên HexaSync. Một tài khoản có thể khởi tạo nhiều HexaSync Profile.

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents