Giải thích thuật ngữ thương mại

Các thuật ngữ viết tắt

Mô tả

Tài liệu tham khảo

SaaS

Là từ viết tắt của “Software as As Service” tức là phần mềm dưới dạng dịch vụ. Phần mềm này được sở hữu, phân phối và quản lý từ xa bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp. 

iPaaS

Là từ viết tắt của “Integration Platform as a Service”. Là một nền tảng dựa trên các dịch vụ tạo tiền đề cho việc

Shopify

Shopify là một nền tảng thương mại điện tử cung cấp các công cụ và công nghệ để người bán thiết lập cửa hàng trực tuyến nhằm bán sản phẩm và dịch vụ trên website của họ, ở các địa điểm bán lẻ cụ thể, trên các chợ điện tử và những nơi khác. 

Shopify Plus

Là một phiên bản nâng cấp từ Shopify. Trong tài liệu này, chúng ta sẽ thống nhất gọi chung là Shopify trừ phi có ghi chú đặc biệt dành riêng cho Shopify Plus.

Microsoft

Microsoft Corporation

AX

Từ viết tắt chỉ Microsoft Dynamics AX 2012 ERP.

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents