Các Mẫu Hoá Đơn Điện Tử Đẹp, Mới Nhất & Hợp Lệ Năm 2024

Hóa đơn điện tử là một trong những loại hóa đơn không thể thiếu trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay, việc hiểu rõ hóa đơn điện tử là gì cũng như tạo được các mẫu hóa đơn điện tử đẹp và hợp lệ giúp doanh nghiệp bạn gây ấn tượng trong quá trình làm việc. 

Hóa đơn điện tử là gì?

Định nghĩa

Theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính, hóa đơn điện tử được định nghĩa như sau:

HĐĐT là tập hợp các thông điệp dữ liệu về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được tạo, lập, gửi nhận và lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập và xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

mẫu hóa đơn điện tử

Phân loại

Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, Hóa đơn điện tử bao gồm những loại sau đây:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng: Đây là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trong nội địa, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hoạt động vận tải quốc tế.
 • Hóa đơn bán hàng: Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức và các nhân khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc dành cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. 
 • Hóa đơn điện tử bán tài sản công là hóa đơn được sử dụng khi bán các tài sản công tại cơ quan tổ chức (bao gồm cả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước), tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, vậy tư vật liệu thu hồi được từ việc xử lý tài sản công, tài sản công bị thu hồi theo quyết định của cơ quan hay người có thẩm quyền, tài sản được xác lập quyền ở hữu toàn dân, tài sản công được nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Hóa đơn điện tử bán hàng dữ trữ quốc gia
 • Các loại chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
 • Hóa đơn khác: Phiếu thu tiền cước vận chuyển, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng, vé hoặc thẻ phiếu thu tiền bảo hiểm,…

Tất cả những loại hóa đơn trên đều phải bắt buộc tuân thủ theo luật quy định về HĐĐT mà Bộ tài chính đã quy định. 

Các mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ và mới nhất năm 2022

Hóa đơn điện tử hợp lệ

Để được công nhận là một hóa đơn điện tử hợp lệ, HĐĐT cần phải có đầy đủ các nội dung sau:

 1. Tên và ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số và số hóa đơn.
 2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và của người mua (nếu người mua có MST).
 3. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa và dịch vụ. Thành tiền chưa có thuế, thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất và cộng tiền thuế giá trị gia tăng (nếu là hóa đơn giá trị gia tăng).
 4. Tổng số tiền thanh toán, chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và của người mua (nếu có).
 5. Thời điểm lập hóa đơn điện tử. Mã của cơ quan thuế (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
 6. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Ngoài ra, mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ phải có sự đảm bảo đủ tin cậy về toàn bộ thông tin chứa trong hóa đơn, viết đúng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả

Các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Dưới đây là các mẫu hóa đơn điện tử được ban hành mới nhất theo thông tư 78 của Bộ Tài Chính vào năm 2021.

 • Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng
 • Hóa đơn điện tử bán hàng
 • Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia
 • Hóa đơn điện tử bán tài sản công
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Các mẫu hóa đơn điện tử theo lĩnh vực kinh doanh

 • HĐĐT lĩnh vực y tế
 • HĐĐT lĩnh vực giáo dục
 • HĐĐT lĩnh vực khách sạn
 • HĐĐT Lĩnh vực vận tải

Phía trên là tổng hợp các thông tin về hóa đơn điện tử, phân loại và các mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ mới và thịnh hành mà bạn có thể lựa chọn và cân nhắc. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tham khảo nhiều hơn các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử, vui lòng truy cập vào trang Blog của HexaSync và cập nhật những bài mới nhất.

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents