Quản lý Đồng Bộ Chiết Khấu Đơn Hàng Tới Misa Amis

hexasync quan ly dong bo chiet khau donw hang toi misa amis 2

Yêu cầu nghiệp vụ

Trên các phần mềm bán hàng trực tuyến, đơn hàng thường có cấu trúc như dưới đây:

hexasync misaamis1
hexasync misaamis1

Tuy nhiên, theo nghiệp vụ vận hành của kế toán sử dụng phần mềm Misa Amis, cần phải tạo một đơn hàng có cấu trúc tương tự như đơn hàng trên ở phần mềm này, các thông tin chính cần thể hiện bao gồm:

 • Giảm giá 40% trên sản phẩm, tương ứng giảm 259.600đ
 • Áp dụng mã giảm giá đơn hàng COSRX20K giảm 49.552đ cho đơn hàng
 • Phí khác: 28.850đ

Các cách tạo đơn có chiết khấu trên Misa Amis

Các hạn chế trong việc tạo chiết khấu trên Misa Amis là:

 • Không thể áp dụng nhiều hơn một chiết khấu cho cùng một đơn hàng. Hiện tại, phần mềm Misa Amis cho phép áp dụng trong đơn hàng 1 trong 3 loại chiết khấu: Chiết khấu theo mặt hàng, chiết khấu theo % hóa đơn, chiết khấu theo số tiền trên tổng hóa đơn
 • Không hỗ trợ tạo mã chiết khấu riêng (ví dụ: mã VCXTH15 giảm 49.995đ cho đơn hàng)

Vì vậy, không thể tạo đơn hiển thị 3 loại chiết khấu trong cùng 1 đơn hàng như đề bài. Dưới đây là 3 cách thay thế.

Cách 1 – Chiết khấu theo đơn hàng với sản phẩm giảm giá

Đầu tiên, giá bán của sản phẩm được tính theo chương trình giảm giá là 389.400đ. Như vậy, Tổng giá hàng bán sẽ là 389.400đ.

Chiết khấu đơn hàng ở đây bao gồm tổng của cả chiết khấu từ chương trình giảm giá và phí khác, với tổng giá trị là 78.402đ.

hexasync misaamis2

Ưu điểm

 • Tổng tiền hàng đang được thể hiện ở giá trị đã khuyến mãi, vì vậy chỉ cần gộp 2 loại chiết khấu còn lại vào mục Tiền chiết khấu.

Cách 2 – Chiết khấu theo đơn hàng với sản phẩm có giá gốc

Tương tự cách 1, nhưng ở cách này tổng tiền hàng đang để giá gốc (chưa được giảm giá): 649.000đ.

Trong đơn hàng này, có tổng cộng 3 loại chiết khấu như sau:

 • Chiết khấu trên sản phẩm: 259.600đ
 • Chiết khấu từ mã giảm giá: 49.552đ
 • Chiết khấu cho sàn: 28.850đ
 • Giảm giá trên tổng đơn hàng: 338.002đ
hexasync misaamis3

Ưu điểm

 • Không cần quan tâm mã giảm giá cho từng đơn hàng hoặc giảm giá từ nhiều nguồn. Chỉ cần quan tâm giá trị chiết khấu là bao nhiêu, sau đó thể hiện tương ứng giá trị đó ở Misa Amis, vì mục đích cuối cùng là đồng bộ hóa các giá trị chiết khấu đúng

Cách 3 – Thêm một sản phẩm có tên “Chiết khấu”

Trong trường hợp này, thay vì chọn tổng chiết khấu theo mặt hàng, chúng ta sẽ tạo một sản phẩm khác mang tên Chiết khấu (có giá trị âm) để thể hiện tổng giá trị 3 chiết khấu.

hexasync misaamis4

Lưu ý: 

 • Để xem chiết khấu tổng đơn hàng, chúng ta phải nhìn vào line item có tên “Chiết khấu” bởi nó không xuất hiện ở dưới phần thanh toán mà đã bị khấu trừ vào tổng tiền hàng
 • Tương tự nếu phí vận chuyển cũng không có field riêng, ta có thể tạo một line item mới để thể hiện nó
 • Số lượng sản phẩm sẽ được cập nhật là 2 chứ không phải 1

Ưu điểm

 • Không cần quan tâm mã giảm giá cho từng đơn hàng hoặc giảm giá từ nhiều nguồn. Chỉ cần quan tâm giá trị chiết khấu là bao nhiêu, sau đó thể hiện tương ứng giá trị đó ở Misa Amis, vì mục đích cuối cùng là đồng bộ hóa các giá trị chiết khấu đúng

Giải pháp đồng bộ chiết khấu đơn hàng tới Misa Amis

Hiện tại, phần mềm Misa Amis không hỗ trợ tạo đơn hàng thể hiện được nhiều chiết khấu đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, bạn có thể thử 3 cách phía trên để tạo đơn hàng ở Misa Amis có chiết khấu đúng với thực tế

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents