Zalo OA API: Hướng dẫn cách lấy danh sách khách hàng quan tâm OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach lay danh sach khach hang quan tam oa bang postman blog cover zalo oa api

Trong việc quản lý, để nâng cao hiệu suất chăm sóc khách hàng, các doanh nghiệp rất cần danh sách khách hàng quan tâm OA để lên các chiến lược chăm sóc đồng bộ các khách hàng đó. 

Vậy nên trong bài viết này, HexaSync sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy danh sách khách hàng quan tâm OA bằng Postman nhé.

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Lấy danh sách khách hàng quan tâm OA bằng Postman

Sau khi có Access token chúng ta sẽ sẵn sàng để tiến hành lấy danh sách khách hàng quan tâm OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Tạo một yêu cầu GET ở Postman.

HTTP request

URL: https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/getfollowers
Method: GET
Response Type: text/json
hexasync 5 zalo oa api huong dan cach lay danh sach khach hang quan tam oa bang postman post

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync 5 zalo oa api huong dan cach lay danh sach khach hang quan tam oa bang postman header

Ở body, chọn raw → JSON

Payload:

{
  "offset": 0,
  "count": 10,
  "tag_name": ""
}
hexasync 5 zalo oa api huong dan cach lay danh sach khach hang quan tam oa bang postman body

offset: Thứ tự của người quan tâm đầu tiên trong danh sách trả về.

count: Số lượng người quan tâm muốn lấy (Lưu ý: tối đa 50 người quan tâm 1 request)

tag_name: Tên của nhãn được gắn cho người quan tâm. Khi bạn sử dụng tham số này, API sẽ trả về danh sách người quan tâm theo nhãn tương ứng (Lưu ý: Trường hợp không truyền vào tag_name, API sẽ trả về toàn bộ danh sách người quan tâm)

Nếu bạn chưa biết cách lấy danh sách nhãn có thể tham khảo ở bài blog: Zalo OA API: Hướng dẫn cách lấy danh sách nhãn trong Zalo OA bằng Postman

Sau đó bấm Send.

API sẽ trả về danh sách các khách hàng quan tâm OA sau đây. 

Response:

{
  "data": {
    "total": 33,
    "followers": [
      {
        "user_id": "788371652565147346"
      },
      {
        "user_id": "2803200297019909316"
      },
      {
        "user_id": "3634654846833272402"
      },
      {
        "user_id": "852967755816712692"
      },
      {
        "user_id": "2013471591828557523"
      },
      {
        "user_id": "7155148164556540782"
      },
      {
        "user_id": "7523749245193905483"
      },
      {
        "user_id": "6933358883860790298"
      },
      {
        "user_id": "1580702640530267853"
      },
      {
        "user_id": "4463032873086695117"
      }
    ]
  },
  "error": 0,
  "message": "Success"
}
hexasync 5 zalo oa api huong dan cach lay danh sach khach hang quan tam oa bang postman response

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp lấy danh sách các khách hàng quan tâm OA bằng Postman thông qua Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước lấy danh sách các khách hàng quan tâm OA trong Zalo OA bằng Postman nhanh hơn!

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents