Zalo OA API: Hướng dẫn cách lấy quota tin Tư vấn trong Zalo OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach lay quota tin tu van trong zalo oa bang postman blog cover zalo oa api

Hôm nay, HexaSync sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy quota tin tư vấn trong Zalo OA bằng Postman thông qua Zalo OA API để doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý số lượng tin nhắn tư vấn miễn phí còn lại của gói mà công ty đã đăng ký.

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Lấy quota tin Tư vấn trong Zalo OA bằng Postman

Sau khi có Access token chúng ta sẽ sẵn sàng để tiến hành lấy quota tin Tư vấn trong Zalo OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Tạo một yêu cầu POST ở Postman.

HTTP request

URL: https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/quota/message
Method: POST
Content Type: application/json
Response Type: text/json
hexasync zalo oa api huong dan cach kiem tra so luong tin tu van mien phi theo goi post

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync zalo oa api huong dan cach kiem tra so luong tin tu van mien phi theo goi header

Sau đó bấm Send.

API sẽ trả về dữ liệu như sau:

{
  "data": {
    "type": "active",
    "remain": 2000,
    "total": 2000
  },
  "error": 0,
  "message": "Success"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach kiem tra so luong tin tu van mien phi theo goi response
Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
typestringGiá trị trả về là active cho biết đây là tin Tư vấn miễn phí theo gói.
remainintSố lượng tin Tư vấn miễn phí theo gói còn lại
totalintTổng số lượng tin Tư vấn miễn phí theo gói có thể sử dụng.

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp lấy quota tin Tư vấn trong Zalo OA bằng Postman thông qua Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước lấy quota tin Tư vấn trong Zalo OA bằng Postman nhanh hơn!

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents