Zalo OA API: Hướng dẫn cách xóa thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach xoa thong tin khach hang quan tam oa bang postman blog cover zalo oa api

Trong quá trình quản lý và chăm sóc khách hàng trên Zalo OA, rất nhiều chủ doanh nghiệp có nhu cầu xóa các thông tin người quan tâm OA nằm ngoài đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. 

Do đó API của OA hỗ trợ xóa thông tin của người quan tâm mà OA lưu trữ. Thay đổi chỉ áp dụng với thông tin lưu trữ ở phía OA và không làm thay đổi thông tin tài khoản Zalo của người quan tâm.

Vậy làm sao để xóa thông tin của người quan tâm OA bằng Postman thông qua Zalo OA API? Hôm nay, HexaSync sẽ hướng dẫn mọi người thông qua bài viết sau đây. 

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Xóa thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman

Sau khi có Access token chúng ta sẽ sẵn sàng để tiến hành xóa thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Tạo một yêu cầu POST ở Postman.

HTTP request

URL: https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/deletefollowerinfo
Method: POST
Content Type: application/json
Response Type: text/json
hexasync zalo oa api huong dan cach xoa thong tin khach hang quan tam oa bang postman post

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync zalo oa api huong dan cach xoa thong tin khach hang quan tam oa bang postman header

Ở phần body, chọn raw và JSON.
Sau đó dán vào dữ liệu sau:

{
    "user_id": "4051966892289386265"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach xoa thong tin khach hang quan tam oa bang postman body

user_id: ID của khách hàng cần xóa thông tin.
Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để lấy user id của khách hàng quan tâm OA bằng Postman.

Sau đó bấm Send.

API sẽ trả về dữ liệu như sau:

{
  "error": 0,
  "message": "Success"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach xoa thong tin khach hang quan tam oa bang postman response

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp xóa thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman thông qua Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước xóa thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman nhanh hơn!

Zalo OA API: Hướng dẫn cách xóa thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents