Zalo OA API: Hướng dẫn cách gỡ nhãn khách hàng trong OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach go nhan khach hang trong oa bang postman blogcover zalo oa api

Trong quá trình quản lý khách hàng ở Zalo OA, các chủ doanh nghiệp thường xuyên sử dụng đến tính năng gắn nhãn và gỡ nhãn khách hàng để dễ dàng phân loại, nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng. Hôm nay HexaSync sẽ hướng dẫn mọi người cách gỡ nhãn khách hàng trong OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Gỡ nhãn khách hàng trong OA bằng Postman

Sau khi có Access token chúng ta sẽ sẵn sàng để tiến hành gỡ nhãn khách hàng trong OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Tạo một yêu cầu POST ở Postman.

HTTP request

URL: https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/tag/rmfollowerfromtag
Method: POST
Content Type: application/json
Response Type: text/json
hexasync zalo oa api huong dan cach go nhan khach hang trong oa bang postman post

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync zalo oa api huong dan cach go nhan khach hang trong oa bang postman header

Ở phần body, chọn raw và JSON.

Sau đó dán vào dữ liệu sau:

{
"user_id": 5646964814517531772,
"tag_name": "Hoàn thành"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach go nhan khach hang trong oa bang postman body 1

user_id: ID của khách hàng cần gỡ nhãn.

Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để lấy danh sách khách hàng quan tâm OA bằng Postman.

tag_name: Tên của nhãn.

Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để lấy danh sách nhãn của OA bằng Postman

Sau đó bấm Send.

API sẽ trả về dữ liệu như sau:

{
  "error": 0,
  "message": "Success"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach go nhan khach hang trong oa bang postman response

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp gỡ nhãn khách hàng trong OA bằng Postman thông qua Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước gỡ nhãn khách hàng trong OA bằng Postman nhanh hơn!

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents