Zalo OA API: Hướng dẫn cách lấy danh sách nhãn trong Zalo OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach lay danh sach nhan trong zalo oa bang postman blog cover zalo oa api

Nhãn (hay còn gọi là “Tag”) là tính năng giúp bạn quản lý người quan tâm OA hoặc người chưa quan tâm nhưng từng có tương tác với OA, theo nhóm khách tùy chọn.

 • Nhãn trong OA được sử dụng trong rất nhiều trường hợp như:
 • Gửi tin Truyền thông Broadcast theo nhóm đối tượng người dùng quan tâm OA xác định
 • Tìm kiếm người dùng đã từng tương tác với OA nhanh hơn tại khung Chat (theo quy trình xử lý hội thoại, theo nhân viên hỗ trợ, theo nhóm khách hàng, v.v.)

Để quản lý nhãn, cũng như sử dụng tính năng này hiệu quả hơn, trong bài viết này HexaSync sẽ hướng dẫn bạn cách lấy danh sách nhãn trong Zalo OA bằng Postman.

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Lấy danh sách nhãn trong Zalo OA bằng Postman

Sau khi lấy được access token, chúng ta đã sẵn sàng để lấy danh sách nhãn trong OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Tạo một yêu cầu Get ở Postman.

URL: https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/tag/gettagsofoa
Method: GET
Response Type: text/json
hexasync zalo oa api huong dan cach lay danh sach nhan trong zalo oa bang postman get

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync zalo oa api huong dan cach lay danh sach nhan trong zalo oa bang postman header

Bấm Send.

Vậy là danh sách các nhãn trong Zalo OA của bạn đã được trả về.

hexasync zalo oa api huong dan cach lay danh sach nhan trong zalo oa bang postman response

Response:

{
  "data": [
    "Lorem ipsum",
    "District 12",
    "ContactID",
    "Hoàn thành",
    "Salmon"
  ],
  "error": 0,
  "message": "Success"
}

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp lấy Access Token từ Refresh Toke của hệ thống Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước lấy access token từ refresh token nhanh hơn!

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents