Zalo OA API: Hướng dẫn cách gắn nhãn khách hàng trong OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach gan nhan khach hang trong oa bang postman blog cover zalo oa api

Để phân loại, quản lý khách hàng dễ dàng trong Zalo OA, hôm nay HexaSync sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn nhãn khách hàng trong OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Gắn nhãn khách hàng trong OA bằng Postman

Sau khi có Access token chúng ta sẽ sẵn sàng để tiến hành gắn nhãn khách hàng trong OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Tạo một yêu cầu POST ở Postman.

HTTP request

URL: https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/tag/tagfollower
Method: POST
Content Type: application/json
Response Type: text/json
hexasync zalo oa api huong dan cach gan nhan khach hang trong oa bang postman post

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync zalo oa api huong dan cach gan nhan khach hang trong oa bang postman header

Ở phần body, chọn raw và JSON.

Sau đó dán vào dữ liệu sau:

{
   "user_id": 5646964814517531772,
   "tag_name": "Hoàn thành"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach gan nhan khach hang trong oa bang postman body

user_id: ID của khách hàng cần gắn nhãn.

tag_name: Tên của nhãn.

Lưu ý: trong trường hợp tên nhãn truyền vào không tồn tại, API sẽ tự động tạo nhãn mới.

Sau đó bấm Send.

Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để lấy danh sách nhãn của OA bằng Postman

API sẽ trả về dữ liệu như sau:

{
  "error": 0,
  "message": "Success"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach gan nhan khach hang trong oa bang postman response

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp gắn nhãn khách hàng trong OA bằng Postman thông qua Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước gắn nhãn khách hàng trong OA bằng Postman nhanh hơn!

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents