Zalo OA API: Hướng dẫn cách lấy thông tin Zalo OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin zalo oa bang postman blog cover zalo oa api

Để thực hiện các tác vụ nâng cấp OA, hay điều chỉnh các thông tin OA của doanh nghiệp, hôm nay HexaSync sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy thông tin Zalo OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Lấy thông tin Zalo Offical Account bằng Postman

Sau khi có Access token chúng ta sẽ sẵn sàng để tiến hành lấy thông tin Zalo OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Tạo một yêu cầu GET ở Postman.

HTTP request

curl \
-X GET \
-H 'access_token: <your_access_token>' \
"https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/getoa"
hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin khach hang quan tam oa bang postman get 1

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin zalo oa bang postman header
hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin zalo oa bang postman header

Sau đó bấm Send.

API sẽ trả về thông tin Zalo OA như sau:

{
  "data": {
    "oa_id": "273969184668488966",
    "name": "HexaSync Vietnam Support",
    "description": "HexaSync Support là kênh hỗ trợ của Beehexa, dành riêng cho các khách hàng sử dụng nền tảng tích hợp HexaSync hoặc có nhu cầu sử dụng nền tích tích hợp HexaSync.",
    "is_verified": true,
    "oa_type": 2,
    "cate_name": "Công nghệ & Thiết bị",
    "num_follower": 34,
    "avatar": "https://s160-ava-talk.zadn.vn/e/d/9/d/1/160/8329383bfd3802ee20ce4e6867d1c178.jpg",
    "cover": "https://cover-talk.zadn.vn/9/0/c/1/2/8326383bfd3902ee20ce4e6867d1c178.jpg",
    "package_name": "Nâng cao",
    "package_valid_through_date": "16/01/2024",
    "package_auto_renew_date": "17/01/2024",
    "linked_zca": "ZBA-116186"
  },
  "error": 0,
  "message": "Success"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin zalo oa bang postman response

LƯU Ý: Các thuộc tính sau đây

oa_id: ID của OA được lấy thông tin

name: Tên của OA

description: Mô tả của OA

oa_alias: Tên gợi nhớ dùng cho đường dẫn OA

is_verified: Trạng thái xác thực của OA

Các giá trị trả về:

• false: OA chưa được xác thực

• true: OA đã xác thực

oa_type: Loại OA:

2: OA Doanh nghiệp

4: OA Cơ quan nhà nước

cate_name: Danh mục hoạt động của OA

num_follower: Tổng số người quan tâm của OA

avatar: Đường dẫn đến ảnh đại diện của OA

cover: Đường dẫn đến ảnh bìa của OA

package_name: Tên gói dịch vụ

package_valid_through_date: Ngày hiệu lực cuối cùng của gói dịch vụ

package_auto_renew_date: Ngày thực hiện gia hạn tự động

linked_zca: Thông tin ZCA mà OA đang liên kết

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp lấy thông tin Zalo OA bằng Postman thông qua Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước lấy thông tin Zalo OA bằng Postman nhanh hơn!

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents