Zalo OA API: Hướng dẫn cách lấy thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin khach hang quan tam oa bang postman zalo oa api

Trong quá trình chăm sóc khách hàng, doanh nghiệp rất cần các thông tin cụ thể của từng khách hàng đã quan tâm OA để thực hiện các hoạt động tư vấn, chăm sóc, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đó cũng chính là lý do, trong bài viết này, HexaSync sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman.

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Lấy thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman

Sau khi có Access token chúng ta sẽ sẵn sàng để tiến hành lấy thông tin  khách hàng quan tâm OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Lưu ý rằng: Bạn phải có user_id của khách hàng muốn lấy thông tin, nếu như bạn chưa có vui lòng xem blog sau đây: Zalo OA API: Hướng dẫn cách lấy danh sách khách hàng quan tâm OA bằng Postman để lấy được user_id của khách hàng.

Tạo một yêu cầu GET ở Postman.

HTTP request

URL: https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/getprofile
Method: GET
Response Type: text/json
hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin khach hang quan tam oa bang postman get

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin khach hang quan tam oa bang postman header

Ở body, chọn raw → JSON

Payload:

{
  "user_id": "4463032873087695117"
}
hexasync zalo oa api huong dan cach lay thong tin khach hang quan tam oa bang postman body

user_id là ID của người quan tâm cần lấy thông tin.

Sau đó bấm Send.

API sẽ trả về danh sách các khách hàng quan tâm OA sau đây. 

Response:

{
  "data": {
    "avatar": "https://s120-ava-talk.zadn.vn/8/e/e/d/9/120/b3aae375d7601ee5c7cb0fb09af62f21.jpg",
    "avatars": {
      "240": "https://s240-ava-talk.zadn.vn/8/e/e/d/9/240/b3aad375d7601ed5c7cb0fb09af62f21.jpg",
      "120": "https://s120-ava-talk.zadn.vn/8/e/e/d/9/120/b3aad375d7601ee5d7cb0fb09af62f21.jpg"
    },
    "user_gender": 0,
    "user_id": "4463032873087695117",
    "user_id_by_app": "8301677772104249569",
    "is_sensitive": false,
    "display_name": "Trình V",
    "birth_date": 0,
    "tags_and_notes_info": {
      "notes": [],
      "tag_names": []
    }
  },
  "error": 0,
  "message": "Success"
}

User_gender: Để bảo vệ người quan tâm OA, Zalo luôn trả về dữ liệu là 0

is_sensitive: Có 2 giá trị

 • true: tài khoản này dưới 18 tuổi.
 • false: tài khoản này từ đủ 18 tuổi trở lên.

user_id_by_app: ID của người quan tâm ứng với app

avatar: Đường dẫn đến ảnh đại diện của người dùng (ảnh có kích thước đúng với size ảnh hiển thị trên app Zalo)

avatars: Đường dẫn đến ảnh đại diện của người dùng.

 • 120: đường dẫn đến ảnh size nhỏ hơn kích thước chuẩn.
 • 240: đường dẫn đến ảnh size lớn hơn kích thước chuẩn.

display_name: Tên hiển thị của người quan tâm

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp lấy thông tin khách hàng quan tâm OA bằng Postman thông qua Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước lấy thông tin khách hàng quan tâm OA trong Zalo OA bằng Postman nhanh hơn!

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents