Zalo OA API: Hướng dẫn cách xóa nhãn trong Zalo OA bằng Postman

hexasync zalo oa api huong dan cach xoa nhan trong zalo oa bang postman blog cover zalo oa api

Nhãn (hay còn gọi là “Tag”) là tính năng giúp bạn quản lý người quan tâm OA hoặc người chưa quan tâm nhưng từng có tương tác với OA, theo nhóm khách tùy chọn. 

Để lấy danh sách nhãn trong OA bằng Postman bạn có thể tham khảo blog: Zalo OA API: Hướng dẫn cách lấy danh sách nhãn trong Zalo OA bằng Postman

Nếu bạn muốn xóa những nhãn không dùng đến hay tạo nhầm thì bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ. Hôm nay HexaSync sẽ hướng dẫn bạn cách xóa nhãn trong Zalo OA bằng Postman nhanh chóng và hiệu quả. 

Bước 1: Lấy access token

Nếu bạn chưa bao giờ lấy access token thì vui lòng xem blog sau đây để lấy access token.

Nếu bạn đã lấy access token trước đó quá 25 tiếng (Access token chỉ có hiệu lực trong 25 tiếng) thì vui lòng xem blog sau đây để lấy lại access token từ refresh token trước đó.

Bước 2: Xóa nhãn trong Zalo OA bằng Postman

Sau khi có Access token chúng ta sẽ sẵn sàng để tiến hành xóa nhãn trong Zalo OA bằng Postman thông qua Zalo OA API.

Tạo một yêu cầu POST ở Postman.

HTTP request

URL: https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/tag/rmtag
Method: POST
Content Type: application/json
Response Type: text/json
hexasync zalo oa api huong dan cach xoa nhan trong zalo oa bang postman post

Ở phần Header nhập KEY = access_token, VALUE = <your_access_token>

hexasync zalo oa api huong dan cach xoa nhan trong zalo oa bang postman header

Ở body, chọn raw → JSON

Payload:

{
    "tag_name": "Test"
}
' "https://openapi.zalo.me/v2.0/oa/tag/rmtag"
hexasync zalo oa api huong dan cach xoa nhan trong zalo oa bang postman body

Tag_name = <Tên nhãn cần xóa>

Sau đó bấm Send.

API sẽ trả về dữ liệu sau đây, chứng minh nhãn mà bạn yêu cầu xóa đã được xóa thành công.

hexasync zalo oa api huong dan cach xoa nhan trong zalo oa bang postman response
{
  "error": 0,
  "message": "Success"
}

Đó là các bước hoàn chỉnh, giúp xóa nhãn trong Zalo OA bằng Postman thông qua Zalo OA API. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết bài viết này, chúc mọi người thực hiện thành công!

Mọi người có thể tham khảo video dưới đây để thực hiện các bước xóa nhãn trong Zalo OA bằng Postman nhanh hơn!

hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents